ANBI-GEGEVENS

 

Het Gilde Hilversum & Wijdemeren, opgericht in 1986,is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Gilde Hilversum & Wijdemeren zijn aftrekbaar voor de belasting.

Naam: Stichting Gilde Hilversum

RSIN/fiscaal nummer: 807918337
KvK-nummer 41193517


CONTACTGEGEVENS

Gilde Hilversum & Wijdmeren

Wijkcentrum 'De Koepel'

Kapittelweg 339a

1216 JC Hilversum
Telefoon: 035-5339353 pc0@seniorwebhilversum.nl
E-mail:  pc0@seniorwebhilversum.nl


IBAN: NL53INGB0009689948


BESTUUR
Het stichtingsbestuur bestaat uit drie leden:
• Voorzitter: de heer George Brusse
• Secretaris: de heer Mathijs Schokking
• Penningmeester: de heer Hubertus de Wind

 

BELEIDSPLAN
Klik voor het beleidsplan op Beleidsplan 2018.

 

BELONINGSBELEID
Alle medewerkers (inclusief de bestuursleden) zijn vrijwilligers. Zij onvangen geen vergoeding of bijdrage van de Stichting Gilde Hilversum & Wijdemeren.

 

DOELSTELLING
In de statuten van de stichting, gedateerd 18 december 1986 is de doelstelling omschreven als: “het verlenen van diensten, in het bijzonder het organiseren van, het coördineren van, het ondersteunen van en het bemiddelen bij het tot stand komen van contacten tussen enerzijds personen van vijftig jaar en ouder, die hun kennis, kundigheid en ervaring belangeloos ter beschikking willen stellen en anderzijds personen en/of organisaties die van deze kennis, en/of ervaring gebruik willen maken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoebevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN in 2017

Computer leercentrum aangesloten bij Seniorweb

  • ongeveer 15 vrijwilligers

  • 165 presonen ontvingen één op één lessen

  • 854 lessen van één uur gegeven

  • Ongeveer 200 bezoekers op de inloop- en opendagen

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING