Globaal beleidsplan 2018

In het jaar 2018 continueert Gilde Hilversum & Wijdemeren het begeleiden van ouderen bij het gebruik van diverse apparaten als PC, laptop, tablet en smartphone en wel op de volgende wijzen:

  • computer-onderwijs voor ouderen;
  • ondersteuging bij het onderhoud en gebruik van apparaten;
  • hulp bij inrichting en installatie van apparaten;
  • opvang van ouderen die problemen hebben met de apparaten;
  • het begeleiden bij het veilig bezoeken van websites overheids- en commerciële-instanties.
  • De computeractiviteiten worden verricht in nauwe samenwerking met de landelijke vereniging "Seniorweb". Zie voor nadere informatie de website van het leercentrum "SeniorWeb Hilversum".

De laatste jaren is het computer-onderwijs aan senioren drastisch veranderd door:

Verbreding van het lesgebied. Naast PC's wordt nu ook onderwezen op laptops, tablets en smartphones met zeer uiteenlopende besturings-systemen als Windows, Android en IOS;
Het computer-ervarings-niveau van de cursisten is zeer divers:
De meeste recent gepensioneerden cursisten hebben bij hun werkgever al om leren gaan met de computer en hebben allen problemen met het onderhoud en aansluiten en het gebruik van meer recreatieve programmatuur;
Oud cursisten komen langzamerhand terug om ondersteuning te krijgen in het gebruik van nieuwe besturings-systemen;
Senioren die nog nooit een computer hebben gebruikt voelen zich (door kinderen, overheid en leveranciers) gedwongen om ook nog te beginnen met een computer, vaak nog op hoge leeftijd. Dit ter voorkoming van een sociaal isolement en de steeds sterker worden de drang van instanties om op digitale communicatie over te gaan.
Gezien de grote diversiteit worden er geen cursussen meer gegeven in klassikaal verband. In plaats hiervan zijn de individuele lessen geïntroduceerd, waarbij op verzoek van de cursist zeer uiteenlopende onderwerpen worden behandeld.

De inloop, één dag in de week, blijft gehandhaaft. Ouderen kunnen op de inloop terecht met alle soorten vragen en problemen rond computers. Indien gewenst kan er ingeschreven worden voor de individuele lessen en kan hard- en software worden gecontroleerd en zonodig gerepareerd.

Vrijwilligers van het leercentrum kunnen indien gewenst ook aan huis hard- en software controlleren en/of installeren.

In 2017 is extra aandacht besteed aan het werken met PaintNet, een gratis teken- en fotobewerkings-programma met zeer veel mogelijkheden dat onder meer de verdwijnende Picasa (van Google) en Photo Galery (van Microsoft) kan vervangen. In 2018 zal deze activiteit worden doorgezet.