Beleidsplan 2023

Globaal beleidsplan 2023

In het jaar 2023 continueert Gilde Hilversum het begeleiden van ouderen bij het gebruik van diverse apparaten als PC, laptop, tablet en smartphone en wel op de volgende wijzen:

computer-onderwijs voor ouderen;

ondersteuning bij het onderhoud en gebruik van apparaten;

hulp bij inrichting en installatie van apparaten;

opvang van ouderen die problemen hebben met de apparaten;

het begeleiden bij het veilig bezoeken van websites overheids- en commerciële-instanties.

De computeractiviteiten worden verricht in nauwe samenwerking met de landelijke vereniging "SeniorWeb". Zie voor nadere informatie de website van het leercentrum "SeniorWeb Hilversum".

De laatste jaren is het computer-onderwijs aan senioren drastisch veranderd door:

Verbreding van het lesgebied. Naast PC's wordt nu ook onderwezen op laptops, tablets en smartphones met zeer uiteenlopende besturings-systemen als Windows, Android en IOS;

Het computer-ervarings-niveau van de cursisten is zeer divers:

    De meeste recent gepensioneerde cursisten hebben bij hun werkgever al om leren gaan met de computer en hebben allen problemen met het onderhoud en aansluiten en het gebruik van meer recreatieve programmatuur;

    Oud cursisten komen langzamerhand terug om ondersteuning te krijgen in het gebruik van nieuwe besturings-systemen;

    Senioren die nog nooit een computer hebben gebruikt voelen zich (door kinderen, overheid en leveranciers) gedwongen om ook nog te beginnen met een computer, vaak nog op hoge leeftijd. Dit ter voorkoming van een sociaal isolement en de steeds sterker wordende drang van instanties om op digitale communicatie over te gaan.

Gezien de grote diversiteit worden er geen cursussen meer gegeven in klassikaal verband. In plaats hiervan zijn de individuele lessen geïntroduceerd, waarbij op verzoek van de cursist zeer uiteenlopende onderwerpen worden behandeld.

De inloop, één dag in de week, blijft gehandhaafd. Ouderen kunnen op de inloop terecht met alle soorten vragen en problemen rond computers. Indien gewenst kan er ingeschreven worden voor de individuele lessen en kan hard- en software worden gecontroleerd en zo nodig gerepareerd.

Vrijwilligers van het leercentrum kunnen indien gewenst ook aan huis hard- en software controleren en/of installeren.

Afhankelijk van Corona maatregelen is het in 2023 niet of slechts beperkt mogelijk om cursisten te ontvangen in ons leslokaal in wijkcentrum De Koepel. Derhalve zijn wij in 2021 begonnen met digitale één op één computerlessen op afstand. Hiernaast geven wij nu ook ondersteuning op afstand en/of telefonisch.