Het Gilde Hilversum & Wijdemeren, opgericht in 1986,is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Gilde Hilversum & Wijdemeren zijn aftrekbaar voor de belasting.

Naam: Stichting Gilde Hilversum

RSIN/fiscaal nummer: 807918337
KvK-nummer 41193517


CONTACTGEGEVENS

Gilde Hilversum & Wijdemeren

Wijkcentrum 'De Koepel'

Kapittelweg 399A

1216 JC Hilversum
Telefoon: 035-5339353
E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


IBAN: NL53INGB0009689948


BESTUUR
Het stichtingsbestuur bestaat uit drie leden:
• Voorzitter: de heer George Brusse
• Secretaris: de heer Mathijs Schokking
• Penningmeester: de heer Hubertus de Wind

 

BELEIDSPLAN
Klik voor het beleidsplan op Beleidsplan 2022.

 

BELONINGSBELEID
Alle medewerkers (inclusief de bestuursleden) zijn vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding of bijdrage van de Stichting Gilde Hilversum & Wijdemeren.

 

DOELSTELLING
In de statuten van de stichting, gedateerd 18 december 1986 is de doelstelling omschreven als: “het verlenen van diensten, in het bijzonder het organiseren van, het coördineren van, het ondersteunen van en het bemiddelen bij het tot stand komen van contacten tussen enerzijds personen van vijftig jaar en ouder, die hun kennis, kundigheid en ervaring belangeloos ter beschikking willen stellen en anderzijds personen en/of organisaties die van deze kennis, en/of ervaring gebruik willen maken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoebevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN in 2020

Computer leercentrum aangesloten bij Seniorweb

ongeveer 12 vrijwilligers

38 personen ontvingen één op één lessen

361 lessen van één uur gegeven

Ongeveer 120 bezoekers op de inloop- en opendagen

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Balans 2013 en Resultatenrekening 2013

Balans en Resultatenrekening 2014

Balans en Resultatenrekening 2015

Balans en Resultatenrekening 2016

Balans en Resultatenrekening 2017

Balans en Resultatenrekening 2018

Balans en Resultatenrekening 2019

Balans en Resultatenrekening 2020